BV Manta

Datum/Tijd
08/01/2018
19:30 - 20:45

Locatie
Clubhuis Manta

Mensen die langskomen:
Aantal plaatsen : 0
Aantal deelnemers: 0

De volgende deelnemers zijn aangemeld:


Agenda bestuursvergadering

  • Overhandiging Jubileum Vlag NOB door de NOB aan Manta
  • Vaststellen agenda
  • Mededelingen
  • Actielijst
  • Leden en ledenlijst
  • Wvttk

Heb je punten die je graag wilt bespreken met het bestuur …..

meld je aan bij het secretariaat en je bent welkom tijdens de bestuursvergadering

Geef een antwoord