3-sters

Je duikt nu alweer een tijdje en je merkt dat het je steeds meer gaat boeien!

De 3*-duikopleiding is een leergang van verdieping. In deze opleiding worden de puntjes op de i gezet en de achtergronden van wat je tot nu toe als vaste gegevens hebt aangenomen verduidelijkt. Je wordt opgeleid als ‘begeleidend duiker’.  Ook leer je hoe je duikers in opleiding kunt begeleiden door duiktechnieken met hen te oefenen. Ten slotte worden je de actuele inzichten in de decompressietheorie aangeboden. Ook de 3*-duiker duikt binnen de nultijden. Voordat het 3*-duikbrevet kan worden aangevraagd, moet je in totaal minimaal zestig duiken hebben gemaakt. De duiken uit je vorige opleidingen tellen hierbij mee, evenals de duiken die je maakt in het kader van je opleiding.

Om deel te kunnen nemen aan de opleiding tot 3*-duiker moet je:

 • - lid zijn van de NOB;
 • - minimaal 18 jaar zijn;
 • - beschikken over een geldige medische duikkeuring;
 • - beschikken over het 2*-duikbrevet of een gelijkwaardig ander brevet.

De 3*-duiker wordt in de Engelse benaming aangeduid als Dive Master. Dit is een internationaal bekende benaming, waarvan de bevoegdheden aansluiten bij wat de NOB-3*-duiker in zijn opleiding heeft geleerd.

Als 3*-duiker sta je voor de keuze of je je verder gaat specialiseren in het duiken óf dat je kiest voor de instructiekant: de opleiding tot 1*-instructeur. Je kunt het natuurlijk ook allebei doen. De 3*-duiker kan kiezen uit alle specialisaties, inclusief Decompressieduiken en Nitrox Gevorderd.

De 3*-duiker en decompressieduiken

Als 3*-duiker leer je veel over decompressie. Zo weet je straks precies hoe het zit met de effecten van herhalingsduiken, jojoën, te weinig water drinken enzovoort. Met die wetenschap kun je je eigen duikveiligheid nog verder vergroten. Mocht je dan eens onverwacht in deco raken, dan heb je voldoende kennis en vaardigheden om weer veilig boven te komen.
Wil je als 3*-duiker echt geplande decoduiken gaan maken, dan bereidt de specialisatie Decompressieduiken je daarop voor.

3sters

Dive Master: 3*-duiker aan de leiding

Als 3*-duiker kun je alle kanten op. Een van de dingen die je leert, is het begeleiden van duikers. Begeleiden van gebrevetteerde duikers tijdens een clubduik, maar ook oefenen met duikers die in opleiding zijn voor
hun volgende brevet.

Als je als 3*-duiker een gebrevetteerde duiker in opleiding begeleidt, gelden de volgende regels:

 • - je leert geen nieuwe vaardigheden aan; dat is voorbehouden aan instructeurs;
 • - je oefent vaardigheden in het buitenwater die de 2*-duiker in opleiding al eens met zijn instructeur heeft gedaan;
 • - je voert de oefeningen altijd uit in overleg met de instructeur/hoofdtrainer;
 • - je mag geen vaardigheden in het buitenwater oefenen met duikers die in opleiding zijn voor het 1*-duikbrevet; duikers die nog niet over een brevet beschikken, moeten in het buitenwater altijd worden begeleid door een 2*-instructeur.

Let op: er is één uitzondering op deze laatste regel. De 3*-duiker mag een 1*-duiker-in-opleiding in het buitenwater begeleiden tijdens een 'funduik', of simpel gezegd, bij het onder water rondzwemmen voor het plezier en het opdoen van ervaring. Deze bevoegdheid geldt niet voor de eerste buitenwaterduik, omdat het hier om een nieuwe ervaring gaat; het geldt daarom vanaf de tweede buitenwaterduik.

De eisen met betrekking tot brevettering en begeleiding hangen dus af van het soort buitenwaterduik. We onderscheiden drie soorten:

  1. de opleidingsduik: hierin wordt een nieuwe vaardigheid aangeleerd. Dit gebeurt altijd door de 2*-instructeur.
  2. de georganiseerde (club)duik: hieraan nemen alleen duikers mee die beschikken over de vereiste brevet(ten) en ervaring. De 3*-duiker heeft hier de rol van coördinator.
  3. de begeleide duik: tijdens een begeleide duik kan een 3*-duiker een duiker in opleiding begeleiden die nog niet over het juiste brevet beschikt, maar al wel over ten minste eenmaal ervaring (met zijn 2*-instructeur). De 3*-duiker is hier begeleider en leidend duiker.

De 3*-duiker staat in een opleidingssituatie altijd onder verantwoordelijkheid van een 2*-instructeur. Deze is op de locatie aanwezig. Een 3*-duiker die een begeleide duik maakt met een 2*-duiker in opleiding (bijvoorbeeld een tweede nachtduik nadat de eerste nachtduik met een 2*-instructeur gedaan is) staat ook onder verantwoordelijkheid van een 2*-instructeur. In dit geval hoeft de instructeur niet op de locatie aanwezig te zijn.