ALV Manta

Datum/Tijd
23/11/2018
20:00 - 22:00

Locatie
Clubhuis Manta

Mensen die langskomen:
Aantal plaatsen : 104
Aantal deelnemers: 1

De volgende deelnemers zijn aangemeld:

 • Almer Lucke 1. Opening en vaststelling agenda
 2. Notulen ALV Maar22t
 3. Ingekomen stukken
 4. Mededelingen
 5. Financieel
  • Prognose 2018
  • Conceptbegroting 2019
  • Toelichting¬†begroting 2019
 6. Vacatures
 7. Rondvraag
 8. Sluiting

Bookings

Er kunnen geen reserveringen meer worden geplaatst voor dit activiteit.

Geef een antwoord