Contributie

De contributie wordt jaarlijks vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering.

Manta kent 3 soorten leden.

  1. Leden: zijn zij die 16 jaar of ouder zijn.
  2. Gezinsleden: zijn die leden, waarvan iemand uit hetzelfde huishouden reeds actief lid is.
  3. Niet-actieve leden: zijn leden die voor een periode van ten minste 6 maanden niet mee zullen doen aan opleidingsactiviteiten (zwembad en buitenwaterduiken). Deelname aan overige activiteiten is maximaal twee keer per jaar mogelijk, voor zover er plaats is.

Voor de bepaling van de hoogte van de contributie zijn de volgende zaken van belang:

  • Er zijn 2 manieren van betalen: via automatische incasso of via overschrijving. Voor een overschrijving per maand geldt dat er € 2,- administratiekosten gerekend wordt.
  • Als de jaarcontributie voor 31 januari betaald wordt, dan geldt 1 maand korting.
  • Hieronder staan de contributie-bedragen voor 2019:
Jaarlijks Jaarlijks voor
31 januari
Automatische incasso (per maand) Overschrijving (incl.
€ 2,- administratie- kosten per maand)
Lid € 228,- € 209,00 € 19,- € 21,-
Gezinslid € 210,- € 192,50 € 17,50 € 19,50
Niet-actief lid € 102,- € 102,- €  9,50 € 11,50