Verenigingszaken

Iedere eerste maandag van de maand is er een bestuursvergadering in het clubhuis.

De bestuursvergaderingen zijn openbaar heb je een vraag of een idee wat je wilt delen met het bestuur?

Dan ben je van harte welkom …..

Wat kunnen jullie vinden in de menu’s

  • Mr(s) Manta
  • Contributie
  • Notulen ALB en BV
  • Verenigingsstukken
  • Bestuur en taken van de bestuursleden
  • Vacatures
  • e-mail lijsten
  • Veiligheid