ALV MANTA 2019

Datum/Tijd
29/03/2019
20:00 - 22:00

Locatie
Clubhuis Manta

Mensen die langskomen:
Aantal plaatsen : 0
Aantal deelnemers: 0

De volgende deelnemers zijn aangemeld:


Algemene Leden Vergadering

Het bestuur nodigt u hierbij uit tot het bijwonen van de Ledenraadsvergadering op vrijdagavond 29 maart 2019 20:00.
Clubhuis Manta, Spaarndammerdijk 651, 1014 AD Amsterdam
AGENDA ALV 

  • Opening en vaststelling agenda
  • mededelingen
  • Ingekomen stukken
  • Notulen ALV
  • Bestuursverslag 2018
  • Verslag Kas Commissie
  • Decharge bestuur over 2018
  • Toekomstvisie
  • Rondvraag
  • Sluiting