Veiligheid

Op deze pagina is uiteengezet hoe de veiligheid bij verenigingsactiviteiten van Manta geregeld wordt.
Manta heeft een aantal collectieve veiligheidsmiddelen, deze zijn verkrijgbaar in het clubhuis of bij de vorige oppervlaktecoördinator.

Buitenwaterduiken

De volgende veiligheidsmiddelen zijn beschikbaar voor de buitenwaterduiken:
Oranje EHBO koffer, groene zuurstofkoffer (5L fles, demand + free-flow), rode EAD koffer, geel vest voor de oppervlaktecoördinator, duikleidersmap (pen, papier, formulieren, kopie van procedures), verrekijkers, duikvlag, nachtkoffer/ijsduikkoffer, touw.

Leden die samen een ‘niet-verenigingsduik’ (2.1 Funduik privé, 2.3 Instructieduik privé met NOB leden) gaan maken mogen de zuurstofkoffer, de EHBO koffer, de AED koffer van de vereniging meenemen, zonder dat dit betekent dat het daardoor een verenigingsduik wordt. Wij raden dit aan, want het verhoogt de veiligheid aan de waterkant.

Hoe de organisatie van een buitenwaterduik verloopt is beschreven in Organisatie van buitenwaterduiken bij Manta. Dit is een aanvulling op ons Huishoudelijk reglement, en het NOB reglement. Bij buitenwaterduiken wordt er gebruik gemaakt van het duikjournaal en noodplannen.
- Noodplan / (Sjabloon)  (Clubhuis Manta) (Eiland 4) (Oostoever) (Zeeland) (Noord-Holland)

Je kunt op internet veel informatie vinden over duiklocaties bijvoorbeeld:
- vvvzeeland.nl
- digischool.nl

Zwembad activiteiten

De volgende veiligheidsmiddelen zijn beschikbaar voor zwembadactiviteiten:
Blauw EHBO rugzak, oranje zuurstogkoffer (2L fles + free-flow masker + reduceerventiel)
Sloterparkbad [Noodplan + Calamiteitenplan + Ontruimingsplan + Toezichtplan]

Medische keuring:

De NOB stelt dat alle leden bij deelname aan onderwatersportactiviteiten over een medische keuring moeten beschikken. Een kopie van de medische verklaring moet bij de duikstek aanwezig zijn en wordt gecontroleerd door de oppervlaktecoördinator. Tot 49 jaar is de medische keuring 3 jaar geldig, boven 50 jaar 1 jaar.
Betrouwbare artsen zijn te vinden op:
- duikkeuring.nl
- medicaleasy.nl
- duikgeneeskunde.nl

Individuele veiligheidsmiddelen

Daarnaast zijn er nog individuele veiligheidsmiddelen die heel handig kunnen zijn op ruim water (zoals bijv. Oosterschelde, Grevelingenmeer en de Noordzee)

- Gesloten Deco-Boei  (oranje, minimaal 1,5m lang)
- Spoeltje
- Seinspiegel
- Backup-lamp (LED)

Meer links naar verdere individuele hulpmiddelen
- Marine Rescue Radio  (videos)
- Handstakel
- ODEO Laser flares  (videos)
- PLB (Personal Locator Beacon) + canister
- Rescue-Streamer
- Rescue-Laser (lees meer)