Algemene Leden Vergadering Manta

Wanneer

25/09/2020    
20:00 - 22:00

Reserveringen

Reserveren gesloten

Waar

Clubhuis Manta
Spaarndammerdijk 651, Amsterdam, 1014AD

Evenement type

https://mailchi.mp/9c4610fa178f/nieuwsbrief-manta-uitnodiging-alv?e=1b73b3e768

Algemene Leden Vergadering
We willen jullie graag uitnodigen voor Algemene Leden Vergadering op vrijdag 25 September 2020. We houden de AVL met gepaste afstand onderling in het clubhuis, online meedoen kan ook. Aanmelden voor de ALV is dit keer nodig zodat we in de gaten kunnen houden of het past.

Verder zijn we op zoek naar bestuursleden die de functie ambiëren van secretaris, penningmeester of activiteiten commissaris. Interesse, dat horen we graag. Spreek s.v.p. een van de bestuursleden even aan.

We hebben een bijzondere agenda, naast de ‘formele’ ALV, gaan we mooie beelden van Bonaire kijken.

AGENDA
Opening om 20.00 uur
– Vaststelling agenda
– Presentielijst

Concept-notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 29-03-2019

Ingekomen stukken

Mededelingen

Verslag bestuur over 2019
– Jaarrekening 2019
– Verslag Kascontrole-commissie
– Verslag inhoudelijke bestuursactiviteiten
– Decharge bestuur

Verkiezing/samenstelling bestuur
– Streven naar verjonging en vernieuwing: toelichting
– Kandidaten
– Verkiezing

Begroting 2020
– Toelichting op de begroting
– Contributie-vaststelling

Inhoudelijk
– Passende activiteiten vanuit de vereniging: inhoud, frequentie en organisatie

Rondvraag

Sluiting

– Manta op Bonaire (2020): reisverslag met lichtbeelden

Reserveringen

Er kunnen geen reserveringen meer worden geplaatst voor dit activiteit.