Specialisaties

Met specialisaties kun je je verder ontwikkeling in een specifieke richting van de duiksport. Wellicht wil je met een droogpak leren duiken, wrakken bezoeken of fotograferen tijdens je duik. Bij Manta kun jij dertien specialisaties volgen!

 • Decompressieduiken

  Het kenmerk van een decompressieduik is een oververzadiging van stikstof in ons lichaam, die een onmiddellijke opstijging naar de oppervlakte onmogelijk maakt. Een decompressieduik behoort tot de categorie van duiken die van te voren extra aandacht vraagt voor de duikplanning. Dit betreft vooral het risico van de decompressieziekte die het gevolg kan zijn van een onvoldoende decompressie.

Boompjesslak
 • Driftduiken

  Driftduiken is een vorm van stroomduiken, waarbij het punt van het water verlaten benedenstrooms ligt ten opzichte van het punt van te water gaan. Driftduiken is een duik waarbij je duikrichting en je snelheid vooral bepaald wordt door de stroming en niet door je zwembeweging. Het is een duik waarbij je goed invloed dient uit te oefenen op de diepte ervan. Ten slotte is het een duik waarbij de stroomsnelheid van het water hoger dan 0,6 zeemijl per uur (knoop) ligt.

 • Droogpakduiken

  Nederland is een land met een gematigd klimaat. Voor duikers betekent dat dat er ’s zomers zonder problemen met een natpak kan worden gedoken. Voor de duikers die ook in de winter willen duiken, is het natpak echter wat fris, dan is een droogpak toch wel aantrekkelijk. Tijdens de specialisatie droogpakduiken leer je over de diverse soorten en eigenschappen van droogpakken en leer je hoe je onder alle mogelijke (sport)duikomstandigheden met een droogpak kunt duiken.

Droogpakduiken
ijsduiken
 • IJsduiken

  In de winterperiode nemen de duikactiviteiten in het algemeen af. Het duiken ónder het ijs is dan één van de varianten van het duiken. Het ijsduiken vereist wel training. In deze specialisatie ligt het accent enerzijds op het kunnen coördineren en uitvoeren van handelingen en anderzijds op de koudegewenning.

 • Nitrox basis

  Na het behalen van het brevet nitroxduiken heeft de cursist voldoende kennis betreffende het duiken met nitroxmengsels om met de standaardmengsels EAN32 en EAN36 te kunnen duiken.
  Hij heeft kennis van de belangrijkste materialen, die bij het duiken met EANx worden gebruikt. Hij heeft kennis van de aanvullende medische aspecten, die een rol spelen bij het duiken met EANx.

 • Nitrox gevorderd

  Na het behalen van het brevet gevorderd nitroxduiken heeft de cursist praktische ervaring opgedaan met het duiken met de standaardmengsels EAN32 en EAN36.
  Hij heeft de theoretische kennis om te duiken met nitroxmengsels met 21 tot en met 40 procent zuurstof. Hij kan daarmee ook decompressieberekeningen maken, gebruikmakend van de DCIEM nitrox-tabellen.

slanke waaierslakken
Groene wierslak
 • Onderwaterfotografie

  Onderwaterfotografie wordt steeds populairder; de sportduiker wil delen wat hij ervaart onder water. Onderwaterfotografie is daar bij uitstek geschikt voor.
  De specialisatie bestaat uit twee delen, te weten: onderwaterfotografie en gevorderd onderwaterfotografie. Na het volgen van het onderdeel onderwaterfotografie zijn de eerste stappen
  op het gebied van de onderwaterfotografie gezet. Na het onderdeel gevorderd onderwaterfotografie kan er worden bepaald met welk objectief in een bepaalde situatie gewerkt moet worden.
  Er is een theoriedeel en een praktijkdeel, eerst in het zwembad en daarna in het buitenwater.

 • Onderwaterbiologie

  Bij de specialisatie onderwaterbiologie komt de veelheid van levensvormen, het samenleven van de organismen, hun relatie met de omgeving (ecologie), seizoenskenmerken en de invloed van de duiker op het onderwaterleven aan bod.

Sepiola
Vlokkige zeenaaktslak
 • Onderwateroriëntatie

  De omgeving onder water biedt vele mogelijkheden om je te oriënteren. De oriëntatie op natuurlijke kenmerken heeft de voorkeur boven de oriëntatie op kompas, omdat deze methode zowel veiliger is (een kompas kan afwijken) als interessanter.

 • Redden

  In de specialisatie redden krijg je de handvatten om op een juiste manier te handelen in het geval van een eenvoudig oplosbaar incident tot een complexe reddingsoperatie met zoekpatronen.
  Ook leer je basale reanimatie toe te passen en het toedienen van een zo hoog mogelijke concentratie zuurstof aan een duiker met problemen. Na deze opleiding ben je in staat om zelf de nodige reddende handelingen te verrichten, maar ook om de hele gang van zaken van een reddingsactie te coördineren.

Heremietkreeft
Parende sepia's
 • Volgelaatsmasker

  Een volgelaatsmasker, dat is toch iets voor een beroepsduiker? Waarom zou je daar als sportduiker mee te water willen gaan?
  Ondanks dat deze vragen vaak gesteld worden, zijn er veel duikers die af en toe met een volgelaatsmasker (VGM) duiken. De afweging om een VGM aan te schaffen is echter een zeer persoonlijke, die je het best op basis van je eigen ervaring kunt maken. Voor alle duidelijkheid: duiken met een VGM is niet moeilijk! Het vraagt alleen specifieke kennis en vaardigheden, waarin de reguliere duikopleidingen niet voorzien.

 • Wrakduiken

  Wrakduiken, deze specialisatie geeft inzicht hoe een wrakduik georganiseerd wordt en vooral waarom bepaalde zaken zo geregeld dienen te worden.

wrakduik
Oorkwal
 • Zoeken en bergen

  Lijkt het zoeken en bergen van voorwerpen je niet iets voor een sportduiker? Toch wel!
  Iedere duiker komt namelijk wel eens iets tegen dat hij naar boven zou willen brengen.
  Daarnaast heb je misschien wel eens te maken gehad met een duiker die bij het te water gaan zijn bril of vinnen verloor: zoiets kan worden opgespoord door een wilde zoekactie, waarna niemand meer iets ziet en het voorwerp voor altijd verloren blijft. Het leren van effectieve zoek- en bergingsmethoden is dus iets dat goed van pas kan komen!

Bovenstaande specialisaties worden door onze eigen instructeurs verzorgd. Als je een andere specialisatie wilt volgen, dan heeft Manta de connecties bij andere verenigingen om dit mogelijk te maken!